Pilastro advertisement 1966

Pilastro advertisement 1966. “Zie hoe decoratief Pilastro uw wanden maakt”.
Oktober 1966, Avenue.

avenue_1966_okt_pilastro

Posted in Advertisements, Design | Comments Off on Pilastro advertisement 1966

Walter Gropius, actueel in onze tijd

From: COSA, Centraal Orgaan Scheppend Ambacht, 1970. The Bauhaus manifest…

cosa2104-012

Posted in Articles, Design | Comments Off on Walter Gropius, actueel in onze tijd

Keur ’66

Keur 1966. Vakbeurs voor Kunstnijverheid en luxe-artikelen, Jaarbeurs Utrecht, 1966. Artikel in Centraal Orgaan Scheppend Ambacht, 1966.

cosa1701-003 cosa1701-004 cosa1701-005 cosa1701-006 cosa1701-007 cosa1701-008 cosa1701-009

Posted in Articles, Design, Exhibits | Comments Off on Keur ’66

Bert Nienhuis en Dirk Hubers

In: Openbaar Kunstbezit, oktober 1958.

ok1958-02-11

ok1958-02-11a ok1958-02-11b

Posted in Articles, Ceramic art, Ceramics | Comments Off on Bert Nienhuis en Dirk Hubers

Pira – universeel en onberispelijk

Pira – universeel en onberispelijk, add. Appeared in the only .Domo issue ever issued, in 1963.

1963_domo005

Posted in Advertisements, Design | Comments Off on Pira – universeel en onberispelijk

Pablo Rueda Lara leert de mensen kijken

Article in Avenue, September 1978. By Aad van der Mijn.

avenue_1978_sept001 avenue_1978_sept002 avenue_1978_sept003 avenue_1978_sept004

Posted in Articles, Ceramic art | Comments Off on Pablo Rueda Lara leert de mensen kijken

Bergen boeken bergen, Avenue 1966

Artikel van 8 pagina’s over opbergsystemen als Pilastro,  Erfa, Vitsoe, Royal en meer.

avenue_1966_april001 avenue_1966_april002 avenue_1966_april003 avenue_1966_april004 avenue_1966_april005 avenue_1966_april006 avenue_1966_april007 avenue_1966_april008

Posted in Articles, Design | Comments Off on Bergen boeken bergen, Avenue 1966

Henk Verberkmoes COSA 1961

Article on Dutch ceramic artist Henk Verberkmoes in Centraal Orgaan Scheppend Ambacht, 1961.
1961-1203verberkmoes1 1961-1203verberkmoes21961-1203verberkmoes4 1961-1203verberkmoes5

Posted in Articles, Ceramic art | Comments Off on Henk Verberkmoes COSA 1961

Vittorio Introini for Saporiti advertisement 1969

Vittorio Introini for Saporiti advertisement 1969. Avenue, November.

avenue_1969_dec_plastic003 avenue_1969_dec_plastic004

Posted in Advertisements, Design | Comments Off on Vittorio Introini for Saporiti advertisement 1969

International demonstration of arts and crafts and and industrial design

De Internationale demonstratie van de ambachtskunst, nijverheidskunst en industriële vormgeving in Houtrust te ‘s-Gravenhage werd gehouden van 17 juni tot 15 juli 1948. De demonstratie had tot doel ambacht en industrie nader tot elkaar te brengen en een samenwerking te stimuleren waardoor Nederland een eervolle plaats op de wereldmarkt kon innemen. In het voorwoord werd dit door de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen als volgt samengevat: ‘De Internationale Demonstratie 1948 van Ambachts- en Nijverheidskunst moge het hare bijdragen tot groter waardering voor de uitoefening van het kunstambacht en voor zijn producten, en evenzeer voor het aesthetisch-verantwoorde nijverheidsproduct.’
1948houtrust0001 1948houtrust0080
The International demonstration of arts and crafts and and industrial design in Houtrust, The Hague, was held from June 17th to July 15th, 1948. The purpose of the event was to bring craft and industry closer and to stimulate cooperation between the two, which could provide the Netherlands with an honorable position on the world market. In the preface the minister of Education, Art and Science summarized this purpose like this: ‘May the International Demonstration 1948 of Crafts and Industrial design contribute to a larger appreciation for the exectution of the crafts and his produce, as wel as contribute to the esthetically produced industrial product.’
Een selectie van deelnemende kunstenaars/a selection of participating artists:

Aardewerkfabriek Groeneveldt, A.D.O. Werkplaatsen, Ed. Bellefroid, Gerrit de Blanken, Brouwers Aardewerkfabriek, A.D. Copier, “Den Ooyman” (Thera Hofstede Crull), J. Eissenlöffel, D. Elffers, Ch. Eyck, H. Friedlander, Goedewaagen, D. Hubers, Kleiatelier Brunssum, St. Joris, Wim Jonkers, De Knipscheer, Koninklijke Begeer, Fa. van Kooten & Zn, De Sphinx, Kristalunie, Glasfabriek Leerdam, H. Oerle-van Gorp, Pander & Zn, Meubelfabriek Mesker N.V., MOSA, Gebr. Reggers, Fa. L. Ringlever, M. Rozelaar, Russel Tiglia, Smeets, Thonet Meubelen, I. Valkema, Aardewerkfabriek Vermeulen en Zonen, Voorschoten Zilverfabriek, W.H. de Vries, Ch. Vos, D. Wildschut, M.H. Zaalberg, P. Zwart.
Posted in Articles, Design | Comments Off on International demonstration of arts and crafts and and industrial design

Leolux advertisement 1969

Leolux advertisement 1969. Avenue november.

avenue_1969_nov_leolux

Posted in Advertisements, Design | Comments Off on Leolux advertisement 1969

Plastiek in ceramiek – 3 Belgen

Plastiek in ceramiek – 3 Belgen. De tentoonstelling vond plaats in het Gemeentemuseum Arnhem van 14 april tot 2 juni 1957. Getoond werd werk van Pierre Caille, Olivier Strebelle en Jack Jefferys.
Several pages from the catalogue accompanying the 1957 exhibit in the Arnhem Municipal, 1957.

1957belgen001 1957belgen003 1957belgen015 1957belgen017 1957belgen030 1957belgen033 1957belgen044 1957belgen048

Posted in Articles, Ceramic art, Exhibits | Comments Off on Plastiek in ceramiek – 3 Belgen

COR furniture 1969 advertisement

COR furniture 1969 advertisement.

avenue_1969_nov_cor

Posted in Advertisements, Design | Comments Off on COR furniture 1969 advertisement

Jan Snoeck Kijkduin 1986

Large sculpture by Dutch artist Jan Snoeck (1927, Rotterdam)

Text: “jaar 1986.  aangeboden door de  heer B. Meyer Sr. aan de Gemeente  ‘s-Gravenhage ter gelegenheid van de voltooiing van de Badplaats Kijkduin ”

snoeck_kijkduin002 snoeck_kijkduin001

Posted in Art in Holland, Sculptures | Comments Off on Jan Snoeck Kijkduin 1986

Jan van Velzen Paulus Potter Enkhuizen

This bronze sculpture of famous Dutch painter Paulus Potter (1925-1954, who originally came from Enkhuizen ), known for his rural paintings featuring cattle, is located near to the Drommedaris in Enkhuizen. It was designed by local artist Jan van Velzen (Wervershoof, 1931) in 1991.

velzen_potter

Posted in Art in Holland, Articles, Sculptures | Comments Off on Jan van Velzen Paulus Potter Enkhuizen

Pander advertisement Avenue 1969

Pander advertisement in Avenue. 1969.

avenue_1969_dec_pander

Posted in Advertisements, Design | Comments Off on Pander advertisement Avenue 1969

Hans Goddefroy by H.J. Verwiel

Centraal Orgaan Scheppend Ambacht, 1974. Hans Goddefroy, beeldhouwer en speelman.

1974-2503hansgoddefroy01 1974-2503hansgoddefroy02 1974-2503hansgoddefroy03

Posted in Articles, Ceramics, Sculptures | Comments Off on Hans Goddefroy by H.J. Verwiel

MOSA – de noblesse van mooi modern porselein

MOSA – de noblesse van mooi modern porselein. 1969 advertisement, Avenue,

avenue_1969_dec_mosa

Posted in Advertisements, Ceramics | Comments Off on MOSA – de noblesse van mooi modern porselein

Les Arts Industriels Et Décoratifs Danois 1935

Several pages from Les Arts Industriels Et Décoratifs Danois, 1935.
Moderne Deense kunstnijverheid.

danois001danois020

danois021danois022

Posted in Articles, Ceramics, Design | Comments Off on Les Arts Industriels Et Décoratifs Danois 1935

Viggo Sten Møller article on Danish crafts 1950

Viggo Sten Møller article on Danish crafts. Article in Centraal Orgaan Scheppend Ambacht, 1950.
Artikel over Deense Ambachtskunst.

1950-0203deenseambachtskunst11950-0203deenseambachtskunst21950-0203deenseambachtskunst31950-0203deenseambachtskunst4

Posted in Articles, Design | Comments Off on Viggo Sten Møller article on Danish crafts 1950